Blog

در اینجا به موضوعات مربوط به هنر و طراحی پرداخته میشود.به هر آنچه با الهام ازآن میتوان هنر را به جلو سوق داد و ازسکون و حرکت به عقب بازداشت

   

 

view:  full / summary

Moolian School

Posted on November 21, 2013 at 1:15 AM Comments comments (0)

پاییز در آموزشگاه مولیان

Photography : Azadeh GhasimiArt and Design News

Posted on October 1, 2013 at 2:55 AM Comments comments (0)

فراخوان مقاله مدیریت بسته بندی

شبکه طراحان گرافیک ایران ، طراحان را به شرکت در مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان مدیریت بسته بندی دعوت نموده است.مقالات برگزیده در سایت و نشریه هنر بسته بندی درج میگردد.آخرین مهلت ارسال مقالات ،روز اول آبانماه 1392 میباشد

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه شود

http://www.graphiciran.net/

Children Artworks

Posted on September 29, 2013 at 12:20 AM Comments comments (0)

تحلیلی بر آنچه کودکانمان به تصویر میکشند


: شما می توانید کارهای هنری کودکان را در بلاگ کودکان به آدرس زیر دنبال کنید

http://ghasimi.blogspot.com/ 

 

Gentle Steps- Lino cut

Posted on September 28, 2013 at 4:30 AM Comments comments (0)

  گامهای آرام-   آزاده قسیمی  


شیوه اجرا لینو کات

 


Mooian Design Group

Posted on September 25, 2013 at 12:30 AM Comments comments (0)
گروه طراحی مولیان- گروهی متشکل از هنرمندان و طراحان


گروه طراحى موليان ، فعاليت خود را  همزمان با تاسيس آموزشگاه شروع نموده است.اين گروه متشكل از هنرمندان و طراحانيست كه براى اثر بخشى، در اشكال مختلف هنر و طراحى در جامعه به دنبال راهكارهاى جديد و خلاقانه اند.
  هنرمندان و طراحان، تنها با تشكيل يك  پروفايل  در سايت.
قادر خواهند بود به گروه طراحى موليان ملحق شوند.بودن در گروه ،فرصتيست براى اعضا تا براى رسيدن به نتايج بهتر در طراحيهاى خود،از همفكرى دوستان خود كمك بگيرند،بر روى موضوعات مختلف هنرى متمركز شوند و مشكلات طراحى را به چالش بگيرند.
فراموش نكنيم ،طراحى به هر شكل آن ،در هر زمينه اى ،چه در زمينه گرافيك ،پوشاك و غيره ،پروسه ايست گروهى و تيمى با هدف برطرف ساختن يك نياز و يا ساختن راه حل براى رفع يك مشكل در عرصه تبليغات و يا صنعت.يافتن راه حل ، سازماندهى كردن و البته اجراى آن ، مستلزم همكارى گروهى ميان طراحان و هنرمندان مى باشد تا در نتيجه آن ، نيازى از جامعه به بهترين شكل ممكن و زيباترين وجه بر آورده شودMoolian

Posted on September 11, 2013 at 6:10 AM Comments comments (0)
موليان افتتاح شد---٩٢/٦/١٧


Art and Society

Posted on August 29, 2013 at 12:40 AM Comments comments (0)


آزاده قسیمی--هنر و جامعه


هنر از جامعه جدا نیست ..نگاهی دقیقتر به جامعه می تواند خود نگاهی عمیقتر بر هنر و هنرمند باشد.

جامعه بستر رشد هنر است و شکوفایی هنر هر ملت نمایانگر رشد تفکر آن ملت می باشد.

 

اتفاقات تاثیرگذار بر جامعه بطور مستقیم بر ذهن تک تک افراد جامعه و در نهایت برهنرمند بی

تاثیر نیست همچنانکه در تاریخ شاهد آنیم که چگونه اتفاقی تلخ چون جنگ جهانی ، آرامش فکری عده ای از هنرمندان را بر هم زده و هنرمندی که دیگر نمیتواند صلح و آرامشی را که در بستر جامعه خود انتظار دارد بیابد، وادار به نمایش تشویشها و

ترسهایش و نمایش دنیای دد منشانه ای می کند که اکنون تنها جای زیستن شده است.. چه

او بخواهد و چه نخواهد. تقدیر او در این برهه از زمان جنگ و اختناق است و

فریاد او بر این نابسامانیها شاید همان چیزیست که در یک اثر هنری دادائیستی مشاهده

می شود.

بطور قطع این احساس نمیتواند احساسی خوشایند و دلپذیر باشد و مسلما منظور هنرمند نیز رساندن

مخاطب خود به این احساس نیست. دنیای او را دگرگون کرده اند.. دنیایی که می توانست

پر از صلح و آرامش باشد. او قلم بر بوم می گذارد و بر مخاطب فریاد می زند که آیا

می توانی عمق این فاجعه راحس کنی؟ ..دادا خلق می شود و تاریخ هنر به جلو حرکت می

کند.

 

شاید اگر جنگی اتفاق نمی افتاد دادئیست هم بوجود نمی آمد...تاریخ هنر به کدام سو می

   رفت؟


Moolian Ads

Posted on August 29, 2013 at 12:40 AM Comments comments (0)

هدایای تبلیغاتی مولیان

طراحی : آزاده قسیمی

نرم افزار مورد استفاده : CorelDRAW


Moolian

Posted on August 28, 2013 at 11:45 PM Comments comments (0)

نمونه هایی از طراحیهای  کارت دعوت افتتاحیه آموزشگاه مولیان

طراحی : آزاده قسیمی

 نرم افزار مورد استفاده : :CorelDRAW 


Label Design - Azadeh Ghasimi

Posted on August 27, 2013 at 2:35 AM Comments comments (0)

طراحی لیبل

 

نرم افزار : CorelSRAW

طراحی : آزاده قسیمی


 

 Rss_feed