:مدیریت آموزشگاه 
  آزاده قسیمی

گروه سنی :
 کودکان / نوجوانان / بزرگسالان


 :کلاسها
  طراحی و آشنایی با  عناصر بصری __
تصویر سازی __

هنرهای گرافیک(شامل کلاسهای : صفحه
 آرایی / طراحی آرم و لوگو / تایپو گرافی/طراحی پوستر

هنر های دکوراتیو __
شامل هنرهای کاشی معرق ،نقاشی ویترای رودوزی سنتی و نقاشی روی تیشرت

کلاسهای خوشنویسی __
آموزشگاه آزاد هنر و طراحی مولیان ،با هدف رویکردی نوین بر آموزش هنر و طراحی در کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان ، فعالیت آموزشی خود را در سال هزار و سیصد و نود و دو آغاز نموده است. همراه کردن فعالیتهای عملی با فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف هنر ، به منظور ارتقاء سط  ح کیفی آموزشی در هنر جویان ، از برنامه های اصلی آموزشگاه می باشد.

 

برای آگاهی از آنچه در آموزشگاه در جریان است ، مشترک شوید 

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.
توجه : هر دوره آموزشی 2 روز در هفته برگزار می گردد